Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz nicméně, však Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu nicméně, však

však, avšak, bohužel anglicky, přesto však anglicky, nicméně, avšak španělsky, však synonyma,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu nicméně, však ve větách.

To však nicméně nezabránilo jejich výdělkům, aby nepřekračovaly hranice čiré hypermatematiky. Však nicméně vraťme se. Současně však prokázala vysokou bezpečnost havarijních systémů jaderných elektráren budovaných ve vyspělých státech světa. Zůstávala však třetí možnost, sice ojedinělá a nepravděpodobná, která však vysvětlovala všechny známé skutečnosti. Specifikace pracovního místa je však důležitá i při sestavování chronologického strukturovaného životopisu. Neočekávaná a téměř nevysvětlitelná návštěva z vesmíru však naprosto ospravedlňovala jeho rozčilení. Barmský pobyt byl důležitým obdobím, nicméně někdy dává podnět až k určitým životopisným legendám. Nepřišel jste mne však dnes dopoledne navštívit proto, abychom si podebatovali o pozorovacích schopnostech. Veškerá nádhera krajiny však nedokázala zaujmout mého přítele, který byl zabrán do nejhlubších úvah. Musíme však nejprve vyčerpat všechny možnosti přirozeného vysvětlení, než přijmeme takovýto výklad. Patří sem však i vyšší aspirační úroveň, která představuje vyšší hladinu celkové motivovanosti. Nahodila se potom však okolnost velmi překvapující, kterouž vyprávěti Vám budu na náležitém místě. Zavraždění Stangersona byl případ zcela neočekávaný, jemuž však stěží bylo by se dalo zabrániti. Čím víc však jsem o tom přemýšlel, tím mi to připadalo nepochopitelnější a nevysvětlitelnější. Skutečně jsem ji však zapřísahal nejplamennějšími slovy, jaká jsem při své povaze dokázal najít. Pojednou však prudce mávl zaťatou pěstí, jako by odhazoval veškerou rezervovanost, a začal vyprávět. Ve městě bylo však málo videopřehrávačů a kromě toho byla často přerušována dodávka elektřiny. Ježto však nebezpečí dosud nebušilo v brány, popřána ještě volnost zemědělství průmyslovému. Bych však důvěru Tvou splácejíc, ji rovněž zasloužila, musím též promluviti o dobách minulých. Však jen neohroženě dále, naše sladká vypravovatelko, budoucnost Vás nejlépe ocení a ospravedlní. On se však nyní dožadoval návštěvy jmenované osoby stejně vehementně, jako ji předtím odmítal. Holmes se však vrátil ještě dřív, než určil, doprovázen bystrým mladým policejním inspektorem. Je li však nevěsta nezletilá, uzavře smlouvu otec nebo poručník s přivolením soudu poručenského. To, co však skutečně vyhlížel, když roztržitě zíral do nebe, byl jakýkoliv létající talíř. Nechť si však nikdo nemyslí, že Američanky, které většinou v úřadech, školách, závodech atd. Lze tedy říci, že zemětřesení u Loma Prieta bylo předpovězeno dlouhodobě, ne však krátkodobě. Však pracovala Honorata s podivuhodnou krásnou vytrvalostí nad sebou a zdokonalovala se vůčihledě. Nejvíce však jí bylo žasnouti, že choti a dcery zástupců intelligence, doktorů, professorů atd. Jestliže však matka vedla náklad nedobrovolně na výživu svého nemanželského dítěte, smí dle. Vesele zatroubil jinoch, veseleji však, jako by bylo umluveno, odpovídal hlásný s věže hyvenské.


Pro zajímavost: