Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz seriál, díly seriálu Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu seriál, díly seriálu


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu seriál, díly seriálu ve větách.

Rozhodli jsme se použít Hoganův osobnostní dotazník, jehož dílčí výsledky pomáhají predikovat manažerský potenciál. Josef Karel Šlejhar patřil k nejoriginálnějším představitelům českého naturalismu, napsal dílo Kuře melancholik. Jaroslav Durych byl symbolem Československé republiky, byl nežádoucím autorem, jeho dílo byla oslava katolictví. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdru žení salesiánských spolupracovníků. Musís vychovát následující dinosaury Brachiosaura, Gallimimuse, Velociraptora, Tyrannosaura a Dilophosaura. Elektronické publikování díla Boženy Němcové je společným projektem Městské knihovny v Praze a www. Naše vlastní díla je třeba vždy znovu prověřovat, zda jsou přizpůsobena potřebám chudé mládeže. Příznivý obrat v osudu ženině způsobila dvě stěžejní díla anglických spisovatelů na sklonku. Petr Bezruč napsal dílo Slezské písně, které byly chápány jako opozice proti dekadentní tvorbě. Na vodních dílech při dosažení kritických hodnot současně se zahájením nouzových opatření. Když Wilson dobyl Dilíí a Sir Colin osvobodil Lucknow, jádro povstaleckých tlup se rozpadlo. Na vodních dílech překročení mezních hodnot a skutečností z hlediska jeho bezpečnosti. Konkrétní dílčí charakteristiky zaměstnavatelnosti představují jednotlivé kompetence. Dvorce boháčů a baráky chudších řemeslníků byly z většího dílu u vody, na valech. Byl tah s pochodněmi, dílem od študentů nesených, dílem od představených, profesorů. Manžel však svou vinou rozvedený nemá práva ani k dědictví, ani k dílu dědičnému. Každá dílna má vymezený okruh prací které mohou uživatelé vykonávat samostatně. Zbytek našeho díla musí býti dokonán, a každý okamžik jest pro nás důležitý. Tato kritika dílka, které jsem napsal jedině proto, aby ho potěšilo, mě zamrzela. Uleknut se zhrozil, dílem však se zradoval, doufaje, že lidskou společnost nalezne. Významným dílem jsou Naši furianti, které je prvním velkým realistickým dílem. Pokračovali jsme ve spolupráci s chráněnými dílnami z města Glucholazy v Polsku. Text povídky Baruška vychází z díla Básně a první prósy NĚMCOVÁ, Božena. Političtí útočníci jsou zpravidla rádi, že dílo vykonali na ráz a prchají. Jakož také skutečně čtvrtý díl světa toho jazyka až posavad užívá atd. Bledé tváře se mu zarděly potěšením, když uslyšel, že znám jeho dílo. Vždy se ale divila, když viděla některý díl kroje zrovna jako v Čechách. Je na vás, mých synech, abyste jí odevzdali spravedlivý díl pokladu z Agry. Když se tak vášnivě po všem rozhlédnu, div, že se ihned nevrhnu do díla. Vrcholným dílem je noetická trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život.


Pro zajímavost: