Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce českých synonym obsahující výraz manželka, muž, choť Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu manželka, muž, choť

manželka, manžel synonyma, svobodný muž synonyma, mládenec, muž, chlap synonyma, starý muž synonyma, manželka synonyma, muž synonyma, zmrzlý muž anglicky, manželka anglicky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu manželka, muž, choť ve větách.

Muž jest povinen a oprávněn manželku svou zastupovati u soudu a záležitosti její obstarávati. Když manželka onemocní, jest muž povinen na své útraty zjednati jí lékařskou pomoc. Manželka učiní vždy nejlépe, když uznala za vhodné, dáti svému muži plnou moc. Manželka stává se podřízenou soudu, ku kterému muž její přísluší. Manželka obdrží mužovo jméno a požívá práv stavu jeho. Pokud bychom chtěli využít podrobnějších možností vyhledávání, můžeme odklepnout odkaz pokročilé hledání. Tato skutečnost se může bez nebezpečí stát předmětem dramatického napětí, protože je naprosto bezvýznamná. Pichlerova manželka, rovněž Polka rodem, náležela toho času k nejdůvěrnějším družkám mladičké Honoraty. Nevyčerpatelný, dokud nevyčerpatelné i pijanství všech mužských pisatelů a malířů tohoto bídného humoru. Jsem vroucné milována, drahá má potěšitelko! jsem milována vroucím srdcem, mužnou myslí, mužem dokonalým. Na následujících obrázcích si můžete porovnat, jak vypadlo historicky první polohovací zařízení myš OBR. Podrobnější znalosti můžete získat ve specializovaném předmětu Univerzity třetího věku Služby internetu. Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e tržiště, může zvolit přímé zadání. Při radiační havárii může být zdraví lidí ohroženo pouze následkem působení radioaktivního záření. Můžete jednoduše psát poznámky pod čarou, vytvářet křížové odkazy nebo rejstřík důležitých pojmů. Jen takové ženy budou pak důstojnými matkami, opravdovými ženami a neocenitelnými družkami svých mužův. Nesmíme představovati starého pána mladíkovi, dámu muži, osobnost, hodnostáře podřízenému, ale naopak. To je chyba, pach tabákového kouře může být při takovémhle vyšetřování velice užitečným vodítkem. PŘEPÍNAČE Často se můžete setkat s kombinací více ovládacích prvků pro nastavení určité vlastnosti. Když rozdělal oheň a vodu přistavil, spatřil před sebou nepovědomého mužíka v červeném pláštíku. Na muže přesně vědecky myslícího musí práce monsieura Bertillona působiti ovšem zvláštním kouzlem. Muži, které jsme pronásledovali, zvolili podivně klikatou cestu, zřejmě aby unikli nevítané pozornosti. Muž ten byl nebezpečím společnosti, nezkrotitelný lotr to, pro nějž nebylo odpuštění ni smilování. Při nich mají dokonce muži s vysokoškolským vzděláním častější tendenci k nepoužívání kondomu. Na tvářích všech a na obnažených předloktích mužů se objevovaly bezbarvé, zploštělé kapky potu. Zajisté také choti stýskalo se po manželi, čehož svědectví nalézáme v pozdějším listě Zapově. Horlivě zastával aspoň svůj náhled, že národu českému spása jedině ze Slovenska přijití může. Takže očekávat vysvětlení, jak například používat kondom při análním sexu, můžeme jen těžko. Pro zmapování pracovního trhu můžeme využít informačních webů či modelových kariérových drah. Mezi zámožnějšími gruntovníky byl zde Bartoš, muž vážený, dobrý hospodář a soused upřímný.


Pro zajímavost:

muž anglicky,
žena, manželka francouzsky,
muž francouzsky,