Pamatovák.czVás naučí.
 
Otázka:  
Odpověď:  
Zbývá 0 otázek
start zkoušení kam kliknout
Správně: 0 Špatně:  0

ukazatel úspěšnosti
 
 

Lekce angličtiny obsahující výraz smutný, modrý Obsah zvolené lekce:


Našli jste v lekci chybu? Popište ji prosím: a klikněte na nahlásit.
   
nahrát lekci klikněte sem
smazat
prohodit otázku a odpověď
 

Výrazy podobné pojmu smutný, modrý

modrý anglicky, smutný obličej anglicky, žalostný, smutný synonyma, modrý německy, smutný, neutěšený synonyma, módr synonyma, smutný,á francouzsky, modrý,á francouzsky,


Česká slovní zásobanáhodná lekce českých synonym
+Synonyma 1
+Synonyma 2
+Synonyma 3
+Synonyma 4
+Synonyma 5
+Synonyma 6
+Synonyma 7
+Synonyma 8
+Synonyma 9
+Synonyma 10
+Synonyma 11
+Synonyma 12
+Brněnský hantec
Angličtinanáhodná lekce angličtiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Pokročilí
+Velmi pokročilí
+Obchodní angličtina
+Tématická slovíčka
+Minimum na cesty
Němčinanáhodná lekce němčiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní němčina
+Minimum na cesty
Francouzštinanáhodná lekce francouzštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Obchodní franc.
+Minimum na cesty
Španělštinanáhodná lekce španělštiny
+Začátečníci
+Mírně pokročilí
+Minimum na cesty
Zeměpisnáhodná lekce zaměpisu
+Hlavní města
+Státy EU
+Rekordy
Literaturanáhodná lekce literatury
+Česká
+Světová
Ostatní předmětynáhodná lekce z kategorie ostatních předmětů
+Fyzika
+Chemie
Všeobecný přehlednáhodná lekce všeobecného přehledu
+Zkratky
+Vynálezy
+Citáty


Napište nám svůj názor na stránky nebo námět na zlepšení. Děkujeme.Použití pojmu smutný, modrý ve větách.

Blahovůle dává vzniknouti těm nesčíslným darům, jimiž člověk bohatý chtěl mírniti smutný osud nešťastných. Jeho zachmuřená, hlubokými vráskami protkaná tvář se zdála ještě smutnější a vážnější než dřív. Já nemohu posud ani o smutné té skutečnosti přemýšleti, bych nejtruchlivějším citům nepodlehla. Vojevodské mrtvoly přistírají příkrovem, Břetislav vychází z hrobky smutná hudba z venku. Radostné jásání lidu a laskavé objetí drahé milenky vyjasnilo ale brzy smutnou jeho tvář. Já nevím, jaké to děvče nyní je, brzy veselá, dovádivá, hned zase zamyšlená, smutná. Zatím bylo v zámku smutné loučení a zástup lidstva vyprovázel ubohou Zdoběnu z města. Ještě smutnější než předešlý den chodil po hradě a žádný s ním vydržet nemohl. Bylo více gentlemenů, kteří znali smutně poměry mé, i sdružili se, aby mně pomohli. Minul zase smutný týden a to malicherné týrání svíralo šlechetné srdce Baruščino. Pak teprve smutně mažu pryží a střízlivě znova kreslím, správně, podle měřítka. Smutně hleděli na jednoho z domorodců, jak zamračeně postrkuje zbývající písmena. Smutna, že se nemůže svému vysvoboditeli odměnit, vracela se Slavěna s otcem domů. Mezi těmito označenými místy a kol nich rozkládají se smutné močály bez života. Ode dne, kdy návštěvu svou ohlásil, čilo a veselo bylo ve smutné jindy domácnosti. Veselo tu bylo, když tu žilo mladoženstvo, ale nyní vidím tu smutný každý kút. Mívám i touhu, být hodně smutná a moci se pro někoho hodně žalostně rozplakat. Zdola zněl smutný hlas zvonku, upomínaje lid po klekání na modlitbu za zemřelé. Scotland Yardu je beze mne smutno a v podsvětí by zavládlo nezdravé rozjaření. Rázem se probudila ze svých smutných snů a veliké ruce rozehrály psací stroj. Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobúk na hřeb a sedl za stůl. Byl to zjev chorobný, snad kulturně historicky zajímavý, ale dějinně smutný. Pokládal za nutné doprovodit to povzdechem, ale smutný už tak důsledně nebyl. Kol rozkvetlé máje stehlík polétává, Ty li to, Milvoji, smutně provolává. Hedvika zavrtěla smutně hlavou ,Neptej se mne, sestro, to jsem již zapomněla. Smutně a vášnivě zavěsily se jeho výrazné tmavé oči na tvář Libušinu. Smutně se s koníčkem rozloučila smutně skvostný šat do truhličky kladla. Dajte, bratří, ohlas smutnému otcovi, že sem padl věrný vlasti i královi. Musím zaznamenati ještě jednu příhodu z nevlídného a smutného dne toho. Smutné z hor hučí větříku vání, Nad jejich hrobem již les se sklání.


Pro zajímavost:

smutný, zarmoucený synonyma,
modrý španělsky,